هفته جهانی شیردهی

هفته جهانی شیردهی

⏹ ۱ تا ۷ اوت (۱۰ تا ۱۶ مرداد) هفته جهانی شیردهی است. هفته جهانی شیردهی به هفت روز از هر سال که از ۱ اوت شروع و تا ۷ اوت ادامه دارد گفته می‌شود. این مراسم توسط اتحاد جهانی اقدام برای شیردهی سرپرستی و اداره می‌شود و سالانه برای پیوستن تمامی حامیان، دولت‌ها و مؤسسه‌های شیردهی در سراسر جهان تشکیل و در بیش‌تر از ۱۷۰ کشور انجام می‌پذیرد.

⏺ هفته جهانی شیردهی برای اولین بار در سال ۱۹۹۲ شروع شد و تاکنون در ۱۲۰ کشور توسط یونیسف و شریک‌هایش شامل اتحاد جهانی اقدام برای شیردهی، سازمان بهداشت جهانی و دیگر سازمان‌ها انجام می‌شود. هدف اصلی این رویداد ترویج فرهنگ شیردهی و شیردهی منحصر به فرد برای حداقل شش ماه اول از زندگی نوزاد می‌باشد.


عنوان انگلیسی: World Breastfeeding Week


وبسایت: http://worldbreastfeedingweek.org


بنیان‌گذاری شده توسط: اتحاد جهانی اقدام برای شیردهی


هشتگ فارسی: #هفته_جهانی_شیردهی


هشتگ انگلیسی: #worldbreastfeedingweek