سالروز نخستین تماس تلفنی دو طرفه راه دور

سالروز نخستین تماس تلفنی دو طرفه راه دور

‌⏹ ۹ اکتبر (۱۷ مهر) سالروز نخستین تماس تلفنی دو طرفه راه دور است. ۱۴۲ سال پیش در چنین روزی، الکساندر گراهام بل و توماس واتسون نخستین تماس تلفنی دو طرفه راه دور (بین شهرهای بوستون و کمبریج با فاصله دو مایل) را برقرار کردند.


عنوان انگلیسی: 


وبسایت: 


بنیان‌گذاری شده توسط: 


هشتگ فارسی:


هشتگ انگلیسی: