زادروز لویی پاستور

زادروز لویی پاستور

⏹ بیست و هفت دسامبر (شش دی) زادروز لویی پاستور است. لویی پاستور (زاده هزار و هشتصد و بیست و دو – درگذشته هزار و هشتصد و نود و پنج)، از شیمی‌دانان و زیست‌شناسان مشهور فرانسوی است.

⏺ شهرت وی مدیون شناخت نقش باکتری‌ها در بروز بیماری و کشف واکسن ضد هاری می‌باشد. همچنین عمل پاستوریزه‌کردن که مأخوذ از نام اوست، از ابداعات این دانشمند نامدار است. پاستور نخستین کسی است که پی به واگیردار بودن سیاه‌زخم گوسفندان برد.

⏺ برجسته‌ترین کار این دانشمند شیمی و فیزیک کشف دارویی برای در مان مرض وحشت آور هاری است. پس از آن دیگر کسی از بیماری و شنیدن سگ هار دچار وحشت نشد.


عنوان انگلیسی: Louis Pasteur


وبسایت: 


بنیان‌گذاری شده توسط: 


هشتگ فارسی: #لویی_پاستور


هشتگ انگلیسی: #louispasteur