روز کیک شکلاتی

روز کیک شکلاتی + ویدئو

⏹ بیست و هفت ژانویه (هفت بهمن) در برخی کشورها روز کیک شکلاتی است؛ همین!


عنوان انگلیسی: Chocolate Cake Day


وبسایت: 


بنیان‌گذاری شده توسط: 


هشتگ فارسی:


هشتگ انگلیسی: #chocolatecakeday