روز ملی روستا و عشایر

روز ملی روستا و عشایر

‌⏹ ۷ اکتبر (۱۵ مهر) روز ملی روستا و عشایر است. روز ملی روستا و عشایر به عنوان یکی از مناسبت های مندرج در تقویم رسمی کشور ثبت گردیده است. ۱۵ مهر ماه به این عنوان نام‌گذاری شده است و در واقع مرکز توسعه روستایی این تقاضا را از شورای فرهنگ عمومی نموده که به منظور تجلیل و تقدیر از زحمتکشان روستایی و عشایری و یاد‌کردی از خدمات ارزنده آنان به کشور عزیز روزی را به نام روز روستائیان و عشایر غیور و سلحشور ایران معرفی و نام‌گذاری نمایند.

⏺ معرفی چنین روزی همچنین می‌تواند به توسعه و ترویج فرهنگ روستایی کمک کند. قطعاً نقش روستا و روستائیان کشور در هر دوره و زمانه‌‌ای را به‌ویژه در زمینه توسعه و رشد اقتصادی نباید نادیده گرفت؛ زیرا این قشر شریف و بعضاً محروم از امکانات اولیه زندگی و امور رفاهی، برای عمران و آبادانی ایران زحمات فراوانی را متحمل گردیده‌اند و در کنار آنان نیز عشایر، این مردمان غیرتمند و صبور در راه داشتن وطنی سرافراز جان‌فشانی‌ها و ایثارگری‌های فراوانی از خود نشان داده‌اند.


عنوان انگلیسی: 


وبسایت: 


بنیان‌گذاری شده توسط: 


هشتگ فارسی: #روز_ملی_روستا_و_عشایر


هشتگ انگلیسی: