روز جهانی معلم

روز جهانی معلمان

‌⏹ ۵ اکتبر (۱۳ مهر) روز جهانی معلم است. روز جهانی معلم یک رویداد سالانه است که در ۵ اکتبر، برگزار می‌شود. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است. هدف از اعلام چنین روزی ارزش‌گذاری و بها دادن به زحمات بی دریغ معلمان در سرتاسر جهان بوده است.

⏺ توصیه یونسکو به کشور های عضو ایجاد شرایط مناسب کار و زندگی برای معلمان و تقویت امید و اعتماد در میان آنها است.

⏺ روز جهانی معلم فرصتی است برای یاد آوری این نکته به دولتمردان و مردم که جامعه ای که قدر معلمان خود را نداند به آینده خود بی اعتنا است.


عنوان انگلیسی: World Teachers’ Day


وبسایت: https://en.unesco.org/commemorations/worldteachersday


بنیان‌گذاری شده توسط: یونسکو


هشتگ فارسی: #روز_جهانی_معلم


هشتگ انگلیسی: #worldteachersday