روز جهانی سرطان

روز جهانی سرطان

⏹ چهار فوریه (پانزده بهمن) روز جهانی سرطان است. سرطان یک بیماری نیست بلکه انواعی از بیماری‌هاست. تاکنون بیش از ۲۰۰ نوع متفاوت سرطان مشخص شده است که هر کدام به شیوه‌های خاص ایجاد می‌شوند. چیزی که در همه آن‌ها مشترک است این است که همه آن‌ها به روشی مشابه شروع می‌شوند با تغییر در ساختار طبیعی یک سلول. تقسیم سلولهای غیر طبیعی تحت کنترل نیستند و معلوم نیست که چه زمانی متوقف می‌شود.

⏺ بیش از ۳۰ درصد مرگ ناشی از سرطان را می‌توان با تغییر و یا اجتناب از عوامل خطر کلیدی، به خصوص توقف مصرف دخانیات جلوگیری کرد. گزینه‌های درمانی شامل جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی، متناسب با مرحله تومور، نوع و منابع در دسترس است.


عنوان انگلیسی: World Cancer Day


وبسایت: https://www.worldcancerday.org


بنیان‌گذاری شده توسط: 


هشتگ فارسی: #روز_جهانی_سرطان


هشتگ انگلیسی: #worldcancerday