روز بین‌‌المللی حریم خصوصی اطلاعاتی

روز بین‌‌المللی حریم خصوصی اطلاعاتی

⏹ بیست و هشت ژانویه (هشت بهمن) روز بین‌‌المللی حریم خصوصی اطلاعاتی است. حریم خصوصی اطلاعاتی یا داده‌ای یا حفاظت داده‌ها (Data Privacy)، رابطه‌ای است بین جمع‌آوری و توزیع داده‌ها، تکنولوژی، انتظار عمومی از حریم خصوصی و مسائل قانونی و سیاسی در ارتباط با آنها. نگرانی‌ها در مورد حریم خصوصی، در هنگام جمع‌آوری و نگهداری به صورت دیجیتال یا غیر دیجیتال داده‌ها و اطلاعاتی که فردی را به صورت خاص بازشناساند، خود را نشان می‌دهد. ریشه و اساس مشکل حریم خصوصی مربوط به افشاگری نامناسب و بدون کنترل داده‌های شخصی است. مشکلات حریم خصوصی اطلاعاتی در حقیقت مربوط به منابع مختلف و متنوع داده‌ها و اطلاعات می‌باشد. از جمله آن منابع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

⬅️ بایگانی پزشکی (بایگانی اطلاعات مربوط به سلامت اشخاص)
⬅️ بایگانی جرایم
⬅️ خانه و بایگانی جغرافیایی
⬅️ نژاد و قومیت‌ها
⬅️ سرویس‌های مربوط به موقعیت مکانی
⬅️ و موارد دیگر

⏺ چالش اصلی در حفظ حریم خصوصی آنجایی مطرح است که در توزیع و به اشتراک گذاری داده‌های مختلف، بتوان اطلاعاتی که شخص خاصی را بازمی شناساند، حفظ کرد.


عنوان انگلیسی: International Data Privacy Day


وبسایت: 


بنیان‌گذاری شده توسط: 


هشتگ فارسی:


هشتگ انگلیسی: #dataprivacyday