تصویب قرارداد الحاق ایران به سازمان یونسکو

تصویب قرارداد الحاق ایران به سازمان یونسکو

‌⏹ ۶ ژوئیه (۱۵ تیر) سالروز تصویب قرارداد الحاق ایران به سازمان یونسکو است. ۱۵ تیرماه ۱۳۲۷ شمسی قرارداد الحاق ایران به سازمان یونسکو در پاریس توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، پس از پایان جنگ جهانی دوم در پاریس با حضور نمایندگان ۴۳ کشور تاسیس شد. یونسکو علاوه بر توجه به امور علمی، تربیتی و فرهنگی کشورهای عضو، به مرمت خسارات فرهنگی ناشی از جنگ و نیز کوشش در راستای گسترش صلح و رفع سوءتفاهمات بین‏المللی می‏پردازد.


عنوان انگلیسی: 


وبسایت: 


بنیان‌گذاری شده توسط: 


هشتگ فارسی:


هشتگ انگلیسی: